de reeks

Foto: Els Schopman

Onder deze naam verschijnt vanaf mei 2019 een serie van vier fraai vorm gegeven boekjes per jaar op één van de volgende terreinen:

Vertellen & Verbeelden
Leren & Vernieuwen
Spelen & Bewegen
Denken & Doen
Ontwerpen & Onderzoeken
Creëren & Opvoeren

Het woord Inventio ontlenen we aan het werk van de Franse filosoof Paul Ricoeur die aan het Latijnse werkwoord Invenire twee betekenissen toekent: scheppen en uitvinden. Per jaargang zullen geestverwante auteurs op één van deze lijnen een onvermoede gedachtegang, een verrassend verhaal of ontregelende beeldspraak gebruiken om een niet te generaliseren ervaring uit te drukken. De bedenker van deze serie, Bas van den Berg, is muzisch theoloog, zin ontdekkend pedagoog, verhalenverteller en dichter. Hij opent de serie met een bijzondere dichtbundel  ‘grondmonsters’. Veelzijdige en meerstemmige gedichten die inspelen op diverse gebeurtenissen in zijn levensloop. Het verbindende element is zijn verbondenheid met de grond, de aarde, in het laagland aan de Rotte bij Bergschenhoek, het ‘Land van glas’.